BAĞLANTISIZLAR HAREKETİBANDUNG KONFERANSI - 1955


Bandung Konferansı:
1960’lardan itibaren milletlerarası alanda yeni bir faktör olarak ortaya çıkan önemli olaykardan biri de Doğu ve Batı Bloklarının dışında Bağlantısızlık(Non-Alignment)adı ile yeni bir devletler gruplaşmasının ortaya çıkmasıdır.
Bağlantısızlık hareketinin başlangıç noktası 1955 Nisan’ında Endonezya’nın Bandung şehrinde toplanan Asya-Afrika Konferansı’dır.
Konferans’ın amacı;yeni bağımsız olan Afrika ve Asya ülkelerinin,ABD ve SSCB gibi iki büyük nükleer güç karşısında varlıklarını korumak için bir birlik ve dayanışma sağlamaktı.Fakat Konferansa katılan 29 devlet o kadar ‘’heterojen’’ yani siyasi sistem ve dış politikaları itibariyle birbirlerinden farklı idi ki,Türkiye NATO üyesi iken,Çin Halk Cumhuriyeti de SSCB’nin temsilcisi durumunda idi.
Konferansta en hararetli tartışmalar;Komünizmin yayılmacılığı karşısında tarafsızlığın tehlikesini belirten Türkiye Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile,Hindistan’ın Komünist veya antikomünist her türlü gruplaşmanın karşısında olduğunu ve NATO’nun sömürgeciliğin en güçlü koruyuculuğundan biri olduğunu ileri süren Hindistan Başbakanı Nehru arasında olmuştur.
Bandung Konferansı,bu çelişkili şartlara rağmen bazı kararlar almıştır.


NASIR-TİTO - NEHRU

Bağlantısızlık:

1955 Bandung Konferansı yeni bir hareketin de başlangıcı olmuştur.Bu hareket beklenildiği gibi bir Asya-Afrika hareketi olmamış,bunun yerine milletlerarası politikada bir ‘’Bağlantısızlık’’’(Non-Alignment) akımı ortaya çıkarmıştır.Bağlantısızlık:yani hiçbir bloka veya askeri ittifaka bağlı olmama hareketidir.Bu hareketin ilk teşkilatlanması 1961 Yılı’nda Yugoslavya lideri Tito ile Mısır Devlet Başkanı Nasır’ın girişimleri ile olmuştur.Bu iki liderin teşebbüsleri ile,Eylül 1961’de Belgrad’da 25 tarafsız ülkenin katılması ile bir konferans toplandı.Bu konferanstan 25 maddelik bir Deklarasyon ile Amerika ve Rusya’ya bir barış Çağrısı çıktı.
Deklarsayonda; a)Her türlü sömürgeciliğe karşı olunduğu b)Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki ırkçı ayırım mahkum ediliyor c)Filistin-Arap halkının tüm hakları tanınıyor d)Yabancı üslerin kaldırılması e)Silahsızlanma ve nükleer silahların yasaklanması f)Çin’in BM Teşkilatı’na kabulü isteniyordu.
Bağlantısızlığın Sebepleri:Bağlantısızlığın en önemli sebebi,yeni bağımsızlığını alan devletlerin zayıflığı ve güçsüzlüğüdür.Bu itibarla bu devletlerin o sırada dünya dengesinde rol oynayan ve nükleer güce sahip olan iki süper güce karşı koymaları mümkün değildi.Diğer taraftan bu güçlerden birine bağlanmayı da birine boyun eğmek olarak gördüler.Bir diğer sebep de iki süper gücün birinin ekonomik sistemi kapitalizm,diğerinin ise hem ekonomik hem de siyasi felsefesi komünizm idi.Her iki blok da birbirine zıt iki ayrı yaşama sisteminin temsilcileri idi.Onun içindir ki;bu yeni devletlere bu sistemlerden birini seçmek mantıklı gelmediği için , yeni bir yol seçtiler.
Bağlantısızlar ,blokların nükleer gücüne karşı silahsızlanma politikasına başvurmuşlardır.Bağlantısızların silahsızlanmada kullandıkları ortam,Birleşmiş Milletler olmuştur.Buradan çıkarttıkları bazı kararlarla,büyük devletlerin politikalarına istikamet vermeye ve de bloklar arasında denge kurmaya çalışmışlardır.Ancak BM’de büyük devletlerin veto silahı,diğer taraftan bu grubun kendi içerisindeki politika farklılıkları,Bağlantısızların BM’deki etkisini azaltmıştır.
Bağlantısızlar Grubu içerisinde ,bilhassa Afrika’daki ülkelerin peşpeşe askeri darbelerle uğraşmaları da etkilerini azaltmıştır.Bağlantısızlar için demokrasinin Batı anlamındaki örneğini Hindistan vermiştir.(tarihöğretmeni.net)


 
FIDEL CASTRO (KÜBA)CHAVEZ (VENEZUELA)
AHMEDİ NECAT (İRAN)


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !