ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ HAZIRLIK SORULARI-4

YUMUŞAMA (DETANT) DÖNEMİ

1-Yumuşama(detant) dönemi ne demektir? Bu dönemin özelliğini yazınız.

2-Yumuşama politikasının ortaya çıkmasının nedenlerini yazınız.

3-Konvansiyonel silah ne demektir?

4-Yumuşama döneminde ABD-Çin yakınlaşması nasıl başladı?

5-Ping-Pong diplomasisi ne demektir?

6-Salt-1 ve Salt-2 Antlaşmaları ne zaman  ve kimler arasında imzalanmıştır?Bu antlaşmaların içeriği konusunda bilgi veriniz.

HELSİNKİ NİHAİ SENEDİ

1-Helsinki Nihai senedi ne demektir? Ne zaman ve hangi uluslar arası toplantıda kabul edilmiştir?

2-Helsinki Nihai Senedi’nin getirdiği sonuçlar nelerdir?

UZAYDA İLKLER

1-Uzaya giden ilk canlı nedir? Ne zaman,kim tarafından ve hangi uzay aracı ile gönderilmiştir?

2-Uzaya giden ilk insan kimdir?Ne zaman ve hangi uzay aracı ile yolculuk yapmıştır?

3-Uzaya çıkan ilk kadın kimdir? Ne zaman ve hangi uzay aracı ile uzaya çıkmıştır?

4-Ay’a ilk ayak basan uzay adamı kimdir? Hangi tarihte ay’a ayak basmıştır?
SCHUMAN PLANI

1-Schuman Planı ne demektir?

2-Schuman Planı hangi tarihte ve hangi ülkeler tarafından kabul edilmiştir?

3-Avrupa kömür ve çelik topluluğunun kurulması vede Avrupa’nın birleşmesi konusunda ilk önemli adım ne zaman ve nasıl atılmıştır?

BANDUNG KONFERANSI

1-Bandung  neresidir?

2-Bandung Konferansı ne zaman ve hangi amaçla toplanmıştır?Bu konferansa kimler katılmıştır?

3-Bandung Konferansının sonuçlarını yazınız.

CAMP DAVID ANTLAŞMALARI

1-Camp David Antlaşması ne zaman ve hangi ülkeler arasında imzalandı?Bu antlaşmayı ülkeleri adına kimler imzalamıştır?

2-Camp David Antlaşmasına kimler destek vermiş,kimler tepki göstermiştir?

İSLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜ

1-İslam Konferansı Örgütü ne zaman,nasıl ve kimler tarafından oluşturulmuştur?

OPEC

1-OPEC ne demektir? Ne zaman ve hangi amaçla kurulmuştur?

2-OPEC’in merkezini   ve OPEC üyesi ülkelerin adlarını yazınız.

3-OAPEC ne demektir?

4-OAPEC 1973 petrol krizinde nasıl bir rol oynamıştır?

İRAN-IRAK SAVAŞI (1980-1988)

1-Irak’ta 1958’de yönetimde nasıl bir değişiklik ortaya çıkmıştır?

2-Baas Hareketi ne demektir? Baas Hareketinin amacı nedir?

3-Baas Partisi Irak’ta ne zaman yönetimde söz sahibi olmuştur?

4-Saddam Hüseyin Irakta ne zaman ve nasıl yönetimi ele geçirmiştir?

5-İran’da 1979’da yönetimde nasıl bir değişiklik oldu?

6-İran-Irak savaşının nedenleri nelerdir?

7-İran-Irak savaşında hangi ülkeler İran’ı,hangi ülkeler Irak’ı desteklemişlerdir?

8-İran-Irak Savaşının sonuçlarını yazınız.

KIBRIS SORUNU

1-Osmanlı Devleti Kıbrıs adasını kaç yılında ve hangi padişah döneminde fethetmiştir?Kıbrıs’ı fetheden Osmanlı komutanının adı nedir?

2-Kıbrıs hangi padişah döneminde,kaç yılında ve hangi amaçla İngiltere’ye geçici bir üs olarak verilmiştir?

3-Kıbrıs Cumhuriyeti hangi antlaşmalardan sonra ve kaç yılında kurulmuştur?Kıbrıs Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı ve yardımcısı kimler olmuştur?

4-Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasında rol oynayan garantör devletler hangileridir?

5-ENOSİS , EOKA ve AKRİTAS PLANI ne demektir?

6-Yüzbaşı Cengiz Topel kimdir?

7-1964’de Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahele etmesini engeleyen ne olmuştur?

8-20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın nedenlerini yazınız.

9-Kıbrıs Barış harekatı döneminde cumhurbaşkanı,başbakan ve dışişleri bakanımız kimlerdi?

10-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ne zaman kuruldu? KKTC’nin ilk cumhurbaşkanı  ve son seçilen cumhurbaşkanı kimdir?

TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ

1-Türkiye ve Yunanistan arasında var olan sorunların adlarını  maddeler halinde yazınız.

2-Kıta sahanlığı, kara suları ve fır hattı ne demektir? Açıklayınız.

PONTUS SORUNU

1-Pontus neresidir? Tarihte Pontus bölgesinde hangi devletler kurulmuştur?

2-Pontus Sorunu ne demektir? Günümüzde Yunanistan’ın Pontus konusunda ki iddiaları nelerdir?

 

ERMENİ SORUNU VE ASALA

1-Birinci Dünya savaşında Osmanlı Devleti Ermeni sorunu konusunda nasıl bir karar almıştır?

2-Kurtuluş savaşımızda TBMM’si hükümeti Ermeni sorununu nasıl çözümlemiştir?

3-ASALA ne demektir? Ne zaman ve hangi amaçla kurulmuştur?

4-ASALA ne tür faaliyetlerde bulunmuştur?

SSCB’NİN DAĞILMASI VE SONUÇLARI

1-SSCB’nin son devlet başkanı kimdir? Hangi yıllar arasında görev yapmıştır?

2-Glasnost ve Perestroyka ne demektir? Hangi amaçla uygulamaya konulmuştur?

3-SSCB’nin dağılmasından sonra ortaya çıkan yeni bağımsız devletlerin adlarını ve başkentlerini yazınız.

4-SSCB’nin dağılmasının Dünya güçler dengesi üzerine etkileri neler olmuştur?

5-SSCB’nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan Ortaasya Türk Cumhuriyetlerinin adlarını ve başkentlerini yazınız.

6-1918’de bağımsız Azerbaycan Devleti kimin liderliğinde kurulmuştur? 1991’de SSCB’inden ayrılıp bağımsız olan Azerbaycan’ın ilk devletbaşkanı kim olmuştur?

7-Dağlık Karabağ sorunu ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır? Dağlık Karabağ sorununun bugünkü durumu nedir?

8-Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ne demektir?

9-Türk İş Birliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ne demektir?

10-Berlin Duvarı ne zaman yıkılmış ve iki Almanya ne zaman birleşip tek Almanya olmuştur?

AET’DEN AVRUPA BİRLİĞİ’NE

1-Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ne zaman,hangi antlaşma ile ve hangi amaçla kurulmuştur?

2-Avrupa Ekonomik Topluluğu ne zaman ve hangi antlaşma ile Avrupa Birliği adını almıştır?

3-Avrupa Birliği'nin kuruluş amaçları nelerdir?

4-Maastricht ve Kopenhag Kriterleri ne demektir? Açıklayınız.

5-Avrupa Birliği günümüzde kaç ülkeden oluşmaktadır? AB’nin merkezi neresidir?

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ

1-Türkiye AET’ye ilk kez ne zaman tam üyelik için başvurmuştur? Bu başvurunun sonucu ne olmuştur?

2-Türkiye ile Avrupa birliği arasında Gümrük Birliği antlaşması ne zaman yürürlüğe girmiştir?

3-Türkiye ne zaman Avrupa Birliğine aday ülke olarak kabul edilmiştir?

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !